RASK LEVERING
HØY KVALITET
Til kassen
Totalt: 0,-

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter

Vi anbefaler

Til kassen
Totalt 0,-

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene gjelder kjøp av varer og tjenester fra Sport Invest AS (selger) til kjøpere som ikke er forbrukere. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet

Partene

Selger

Firmanavn: Sport Invest AS
Kontaktadresse: Pettersvollen 3, 3032 Drammen
E-post: eirik@sportinvest.no
Organisasjonsnr.: 925123617

Kjøper er den bedriften som foretar bestillingen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift når du ikke er logget inn. Når du er logget inn vises dine faktiske priser eks.mva. og veiledende priser (anbefalte utsalgspris) til sluttkunden inkl.mva. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.  
Det kan forekommme feil på transportkostnader, men de faktiske fraktkostnadene på din ordre vil isåfall trekkes fra eller legges til ved feil. 

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Kjøper mottar faktura og har betalingsfrist etter avtale. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Ved forhåndsordre kan det kreves depositum etter avtale. 

Levering og henting

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid eller etter nærmere avtalte med kunden. Selger plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Kjøperen kan også hente ordrene på avtalt adresse hos Sport Invest AS. 

Lagerførte varer legges rett til sending og blir behandlet av et eget team. Dersom kjøper sender en mail med ønske om kansellering like etter kjøp, vil det derfor ikke være noe garanti for at kundeservice rekker å gi beskjed til sendingsavdelingen angående en eventuell kansellering. Uavhentede varer belastes i tillegg til kanselleringsgebyr (kr.300,-), med et håndteringstillegg pålydende 300kr pr.vare. Kjøper vil også bli belastet returfrakt i tillegg til frakten til leveringsstedet. . 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Bytte og retur

Bytte og retur må avtales og bekreftes av Sport Invest AS før et produkt kan sendes tilbake  

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren senest innen 10 dager. 

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen er 10 dager fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Kjøperen må gi selgeren beskjed om at han eller hun ønsker å reklamere på varen, og vente på svar fra selgeren før varen sendes i retur. Dersom varen sendes i retur før kjøperen får svar fra selgeren om reklamasjonen, og feilen kunne vært rettet på en enkel måte av kjøperen selv må kjøperen selv dekke frakt tur/retur.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde fremtidige vareleveringer tilbake , kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også trekke tilbake muligheten for kjøper for å kjøpe produkter av selgeren. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. 

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Garanti, reklamasjon og konfliktsløsning.

Sport Invest AS forholder seg til enhver tid til gjeldende regelverk for garanti og reklamasjon. Reklamasjoner skal etter beste evne løses minnelig mellom kjøper og selger, men ved en tvist kan man ta kontakt med en tredjepart for å få bistand i en eventuell tvist med selger og løse problemet. 

Dersom det oppstår problemer med et produkt og disse er dekket av produktets garanti, skal kjøper og selger etter beste evne finne en minnelig løsning. Ved retur av varen til selger (Sport Invest AS) etter avtale, vil returkostnadene bli dekket gjennom en returseddel kunden får tilsendt av selger. Varen må leveres til postkontor. Dersom kunden har fått varen levert hjem på døren vil en eventuell retur altså ikke bli dekket fra kundens hjemmeadresse, men fra nærmeste postkontor. En eventuell opphenting på kundens adresse vil kunden selv måtte dekke kostnadene av. Emballasje og sikker retur er ene og alene kundens ansvar. 

Øvrig

Sport Invest AS tar forbehold om trykk- og spesifikasjonsfeil på produktene, samt forbeholder seg retten til når som helst å endre disse kjøpsvilkårene. Sport Invest AS forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling. Priser kan også justeres i takt med valutasvingninger og fraktbetingelser etter at ordrebekreftelser er sendt ut til kunden (bedriften). 

Vi forbeholder oss også retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom produktet er utsolgt, feilpriset eller koster uforholdsmessig mye å supplerer. Dersom vi er utsolgt for en vare vil vi ta kontakt med deg og gi deg beskjed om situasjonen, samt forsøke å finne et alternativt produkt. Du kan da bestemme deg for om du ønsker det alternative produktet eller kansellere bestillingen.

Produktet du valgte er lagt i handlekurven